Tarvitsetko oppimisen ja ohjaamisen asiantuntijaa?
Haluatko osallistaa työyhteisön yhteiseen kehittämiseen?

Koulutus

Tutkimusperustaista tietoa ja osallistavaa koulutusta

Koulutuspalveluni sisältää innostavia asiantuntijaluentoja, osallistavia työpajoja sekä pidempiä koulutusohjelmia.

Tilaisuudet räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Vankka asiantuntemus

Minulla on vankka asiantuntemus seuraavista aiheista:

 • yliopisto- ja aikuispedagogiikka,
 • oppiminen
 • oppimisen ohjaaminen
 • opettaminen
 • osallistavat opetusmenetelmät
 • oppimisen ja osaamisen arviointi
 • ryhmien ohjaaminen
 • ryhmien ja tiimien oppimisen ohjaaminen
 • ryhmä- ja tiimicoaching
 • mentorointi, vertaismentorointi
 • mindfulness eli tietoisuustaidot
 • työnohjaus
 • ohjaustaidot
 • työyhteisön osallistava kehittäminen

(Katso tarkemmin CV ja Tutkimus Saara Repo)

Työyhteisön kehittäminen

Hyvinvointia ja tuloksia yhteisöllisellä oppimisella

Tarvitsetteko tukea työyhteisösi pitkäjänteiseen kehittämiseen? Haluatteko osallistaa työyhteisön jäsenten voimavarat yhteiseen käyttöön, mutta ette tiedä miten sen tekisitte?

Voin tukea työyhteisön johtoa tai henkilöstön kehittämistiimiä yhteisöllisen johtamisen ja kehittämisen toteutuksessa.

Vuosikymmenten kokemuksella

Näkemykseni yhteisöllisestä ja osallistavasta kehittämisestä on syntynyt toimiessani pedagogisena kehittäjänä Helsingin yliopiston eri yksiköissä sekä muissa organisaatioissa yli 20 vuoden ajan.

Väitöskirjaani yhteisöllisestä kehittämisestä voit tutustua tästä linkistä.